Seracılık Hibeleri

 

Sera kurmak özellikle de son dönemlerde pek çok kişi tarafından ciddi anlamda araştırılan konular arasında kendine yer bulmakta. Seralar sayesinde artık istenilen her mevsimde meyve sebze ve çiçek yetiştirilebilmektedir. Geçmiş dönemlerde sayısı oldukça az olan seraların sayısı günümüzde ciddi oranlarda artış göstermeye başladı. Bu artış ile beraber artık birçok farklı yerde insanlar belirli oranlardaki arazilerin üzerine seralar etmek istiyorlar. Fakat seraları kurmak tahmin edilenden çok daha masraflı bir iştir. Çünkü serayı kurmak yalnızca arsayı bulmak ile bitmiyor. Bununla beraber seranın doğru şekilde kurulması ve gerekli olan ekipmanların eksiksiz olarak elde edilmesi gerekmektedir. Geçmiş dönemlerde bu konuda insanların karşılarına çıkmakta olan seçenekler son derece azdı.

 

Böyle olunca da pek çok kişi ne kadar istemiş olurlarsa olsunlar fark etmez, istedikleri tarzda seraların ortaya koyulmasını sağlayamıyorlardı. Şimdilerde ise bu konuda oldukça etkili çalışmalar yapılmaya başlamış durumda. Seracılık hibeleri ile beraber artık gerekli olan şartları sağlamış olan herkes tam anlamıyla istemiş oldukları gibi seraların sahipleri olabiliyorlar. Geçmiş zamanlarda bu tarz hibeleri almak oldukça zordu. Bundan dolayı da pek çok kişi ne kadar istemiş olurlarsa olsunlar fark etmez, bu hibelere başvuramıyor ya da başvurmuş olsalar bile istedikleri sonuçları elde edemiyorlardı. Şimdilerde ise bu konuda oldukça etkili değişimler kendini göstermeye başlamış durumda.

 

Öyle ki artık insanlar seracılık hibeleri ile beraber istemiş oldukları şeyleri hiçbir sorun ile karşılaşmadan üretme olanağına erişmiş olabilirler. Bunun için öncelikli olarak çok dikkatli bir şekilde araştırmaların yapılması gerekmektedir. Aksi durumda ne yazık ki ortaya çıkacak olan sonuçlar istekleri karşılamanın çok gerisinde kalmış olacaktır. Genel olarak bakıldığı zaman görülebileceği üzere sera kurmak için hem devlet destekleri de bankaların vermiş oldukları krediler sayesinde artık isteyen herkes tam anlamıyla istemiş olduğu gibi sera kurma olanağına erişmiş olacaktır. Uzun bir süredir devlet kapalı tarımın desteklenmesi amacı ile sera kurmayı isteyen kişilere çok çeşitli şekillerde yardımlarda bulunmakta.

 

Seracılık yapmak isteyenler için verilmekte olan seracılık hibeleri bünyesinde Bakanlar Kurulu tarafından alınmış olan düşük faizli kredi sistemi bulunmaktadır. Bununla beraber mazot, elektrik ve su gibi diğer harcamaların karşılanması adına da çeşitli hibe olanakları insanlara sunulmaktadır. İnsanların hibe sisteminden yararlanması adına ilk önce dikkat etmeleri gereken şeylerin başında Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıt yaptırmak ve ÇKS belgesine sahip olmak gelmektedir. Bu sisteme kayıt olup gerekli olan belgeye sahip olmayan kişiler ne kadar istemiş olurlarsa olsunlar fark etmez, seracılık hibesi için başvuruda bulunamayacaklardır. Yapılmakta olan araştırmalar sonrasında da görülebileceği üzere insanların büyük bir kısmı sıcak bölgelerde yaşadıkları için sera kurmak istiyorlar ve bunun için başvurularda bulunuyorlar.

 

Bununla birlikte sebze ve muz yetiştiriciliği içi de seracılık hibeleri devlet tarafından verilmektedir. En az 1.000 metrakare alada basınçlı sulama sistem içerikli kontrolü örtü altı tesisi bulunan kişiler, Türkiye’nin neresinde olunursa olunsun fark etmez gerekli olan başvurular yapıldığı takdirde gerekli olan belgelerin tam olması ile beraber hibeleri almak mümkün hale gelmiş olacaktır. Özellikle son dönemlere gelindiği zaman insanların büyük bir kısmı yalnızca devlet destekli hibeleri değil kredileri de incelemeye başladıklarını görmek mümkün. Bu kredilerin en büyük özelliklerinin başında ise sıfır ya da düşük faizli olmaları gelmekte. Böylece artık isteyen herkes hiçbir sorun yaşamadan tam anlamıyla istemiş oldukları tarzdaki kredileri alarak diledikleri tarzdaki seraları kurma olanağına erişmiş olacaklar.

 

Ziraat bankası genel itibari ile seracılık hibeleri söz konusu olduğu zaman insanların büyük bir kısmının aklına öncelikli olarak gelen bankalar arasındaki yerini almış durumda. Çünkü bu bankaya ait olan bitkisel üretim kredileri diğer bankalara oranla çok daha düşüktür. Üstelik verilecek olan kredinin kapsamı son derece geniştir. Öyle ki işletmelerin gübre, tohum, ilaç nakliye, pazarlama, yakıt gibi ihtiyaçlarının yanı sıra gerekli görüldüğü durumlarda sera kurulumu, soğuk hava deposu, meyve bahçesi, tesisin yapılmak istendiği arazinin ya da tarlanın satın alınması adına da gerekli olan her türlü kredi de yine banka dahilinde insanlara sunulmaktadır.

 

Yapılacak olan seracılık hibeleri başvurularında bankalar kişilerden ve kurumlardan birbirinden farklı belgeler talep etmektedir. Kişi olarak yapılacak olan başvurular esnasında öncelikli olarak nüfus cüzdanı istenmektedir. Sonrasında çiftçi belgesi/ÇKS belgesi, tarımsal işletmeyi teşvik edecek olan tapu kaydı ya da kira kontratı gibi belgeler, krediye karşılık gösterilecek ola teminatlara ait belgeler bilanço esasına göre faaliyet göstermekte olan işletmelerden son üç yıla ait olan bilanço ve gelir tablosu da yine istenmekte olan belgeler arasında kendine yer bulmaktadır. Bu belgeleri tamamlayacak olan kişiler, bankalardan seracılık faaliyeti için istemiş oldukları oranlardaki kredileri rahatlıkla alabilirler. Kişilerin yanı sıra eğer istenirse şirketler de krediye başvurabilirler. Aynı kişilerde olduğu gibi kurumlarda da istenilen birbirinden farklı belgeler bulunmaktadır.

 

Çiftçi belgesi/ÇKS belgesi, tüzel kişilik sözleşmesinin ve varsa değişikliklerin yayınlanmış olduğu Ticaret Sicili Gazetesi, vergi levhası, oda kayıt belgesi, tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişilerin temsil yetkisine ilişkin olan kararlar ve bunların noter onaylı imza sirküleri, yeni kurulmuş olan tüzel kişilikler adına kuruluş ya da son yıla ait olan; diğerlerinde de en az son 3 yıla ait olan bilanço ve gelir tablosu, krediye karşı gösterilecek olan teminatlata ilişkin belgeler de yine seracılık hibeleri konusunda banka tarafından istenmekte olan belgeler arasında yer almaktadır. İnsanların büyük bir kısmı bu tarz kredi ve hibeler konusunda işlemlerin istedikleri gibi sonuçlanmamasından şikayet edebiliyorlar.

 

Bunun en büyük sebeplerinin başında ise seracılık hibeleri ile alakalı bilgilerin tam olarak elde edilememesi gelmekte. Böyle olunca ne kadar istenmiş olursa olsun fark etmez insanların büyük bir kısmı aslında oldukça rahat bir şekilde kullanmış olabilecekleri hibeleri ve kredileri kullanamıyorlar. Dolayısıyla insanların bu tarz durumlar ile karşılaşmaması adına dikkat etmeleri gereken en önemli şeylerin başında tüm belgeleri eksiksiz olarak toplamaları gelmekte. Belgelerin bir tanesinin bile eksik olması sonrasında gerek devlet gerekse banka vermiş olacakları hibe ve kredileri vermiyorlar. Bu durumun sonrasında da insanlar elde edebilecekleri birçok farklı avantajdan da kendilerini mahrum etmiş oluyorlar.

 

Son dönemlere bakıldığı zaman da görülebileceği üzere artık seracılık hibeleri konusunda oldukça etkili adımlar atılmaya başlandı. Böyle olunca birbirinden farklı konularda yetiştiricilik yapmak isteyen ancak bu aşamada ne tarz adımlar atması gerektiğini bilemeyen kişiler farklı çalışmalar yapıyorlar ve bunun sonucunda istemiş oldukları hibeler ve krediler ile alakalı sorunlar yaşayabiliyorlar. Bunların oluşmasının engellenmesi adına öncelikli olarak ne tarz bir kredi ya da hibe istendiğine karar verilmesi, sonrasında da buna en uygun olacağına inandıkları yer ile alakalı başvurularda bulunulması gerekmektedir. Her bir adımın üzerinde dikkatlice durulması ile beraber ise artık ne zaman istenirse istensin fark etmez, en iyi sonuçları elde etmek daha öncesinde olmadığı kadar kolay bir hale gelmiş olacaktır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>