Kapı ve pencere sistemleri imalatı günümüzde tamamen doğal koşullara bağlı olarak değerlendirilmek istenmektedir. Bu son derece doğru bir adımdır. Çünkü sözü edilen kapı ve pencere sistemlerinin hem doğal koşullarla yüksek tasarruf sağlaması hem de doğal çözümler üretmesi bakımından kullanılmaları her anlamda dikkat çeken hususlar arasında yer almaya devam etmektedir. Yeni nesil kapı ve pencere sistemi procolor markasıyla yüksek standartlarda

Co-ex teknolojisine dayanarak üretilmektedir. Böylece her anlamda tasarruf sunan ve tamamıyla doğal imalat özelliği gösteren üretimlerin meydana getirilmesi amaçlanarak her anlamda kaliteli ve standartları son derece yüksek bir işçiliğin meydana getirilmesi amaçlanarak her anlamda kaliteli yeni nesil pencere ve kapı sistemlerinin oluşturulmasına devam edilmektedir.

Co-Ex teknolojili yeni nesil pencere

Yeni nesil hazır pencere sistemi PVC kaplamasıyla 0 ısıdan, sesten ve enerjiden tasarruf edilmesini sağlamaktadır. Bu anlamda da her anlamda yüksek standartlara dayanan ve her yönüyle kaliteli bir işçiliği meydana getiren özelliklerini oluşturması bakımından dikkat çeken noktaları bakımından değerlendirilecek olunursa her anlamda yüksek standartlarda hizmetler verilmesi amaçlanmaktadır.

Yine yeni nesil hazır pencerelerin üretimi aşamasında tamamen sade bir işçilikle daima fonksiyonel özelliklerin ön planda tutulduğu tavan lambiri sistemlerine de yer verilmektedir. Tümüyle bu ucuz pencere sisteminde Co-Ex teknolojisi kullanılarak her anlamda ses, ısı ve enerjiden tasarruf edilmektedir. Bu da onun her anlamda günümüzde de yaygın olarak kullanılmasını sağlamaya devam eden en temel noktaları arasında bulunmaktadır. Bu anlamda değerlendirilerek her anlamda kaliteden taviz verilmeden yüksek standartlarda işçilik elde edilmektedir.

Sesten ısıdan ve enerjiden 0 tasarruf

Kapı ve pencere sistemine yönelik olarak yeni nesil sera klips üretimi sayesinde hem sesten hem ısıdan hem de enerjiden 0 tasarruf sağlanması söz konusu olmaktadır. Bu anlamıyla da değerlendirildiği zaman her anlamda yüksek kalitede standartların elde edilmesi amaçlanarak her bakımdan kaliteden kesinlikle taviz vermeyen bir yaklaşımla hizmetler oluşturulmaktadır. Bu da onun yüksek hassasiyete dayanan tamamen sıra dışı özellikler sergileyen noktaları arasında gelmekte olup bütün bu özellikleri doğrultusunda düşünüldüğü zaman her anlamda kaliteli, yüksek hassasiyete dayanan bir işçilik olarak kullanıldıklarını gösterir.

Tavan lambiri üretimlerinde de 20×20, 60×60 tavan lambiri üretimlerine yer verilmektedir. Bu da tavan sistemlerinin tamamen yeni nesil sade işçiliğiyle ama her yönden fonksiyonel olma özelliğiyle imalatını beraberinde getirmektedir. Bütün bu yüksek standartların sağladıkları belli başlı noktalar bakımından değerlendirilecek olunursa her anlamda kaliteli, yüksek standartlarda tamamen farklı özellikler teşkil eden ürünler oldukları dikkat çeken noktaları oluşturur.

Bütün bu dikkat çeken noktaları bakımından değerlendirildiğinde her anlamda yüksek kapasitede ve daima kaliteden taviz verilmeyen özellikli bir imalat işçiliğinin meydana getirilmiş olduğunu çok rahat bir şekilde söylemek mümkün olacaktır. Bu da onun kullanım avantajını her haliyle yansıtmaktadır.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>